Co-creatie Nieuwe woonvormen in de Noordoostpolder

Contactgegevens

Leuk hoor, zoveel aandacht in de pers

Samen met Emeline Kleber houd ik mij al jaren bezig met een zorg- & welzijnsproject in Luttelgeest. Samen met heel veel andere vrijwilligers zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk in Luttelgeest kunnen blijven wonen. We hebben daarom bij het Fonds Leefbaarheid van de provincie een projectvoorstel ingediend om onderzoek te doen naar “(nieuwe) woonvormen voor senioren in de Noordoostpolder”

In Rutten en Luttelgeest was op dat moment vraag naar ondersteuning bij het invullen van inbreidingslocaties en in Ens wilde men iets van wonen met zorg organiseren. Samen met de gemeente, Mercatus, ZONL, OVT (Jeroen) en dorpsbelangen hebben we gekeken naar de ontwikkelingen rondom wonen voor senioren (aanpassingen, technische voorzieningen, levensloopbestendig bouwen, zorgunits etc.). Daarbij kwamen ook onderwerpen als de procedures rondom toewijzing van seniorenwoningen, de WMO en alternatieve woonvormen ter sprake. Maar het belangrijkste was dat we in gesprek zijn gegaan met senioren om te kijken wat hun wensen zijn. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. We hebben heel wat geduwd en getrokken, maar inmiddels zijn ook de organisaties ervan doordrongen dat je er niet bent met te denken dat de problemen zich vanzelf oplossen (“want over 30-40 jaar is er in de Noordoostpolder toch sprake van een krimpende bevolking”). Want tot die tijd krijgen we te maken met een hele grote groep senioren en aangezien ik er daar op termijn ook een van ben, kunnen de zaken maar beter een beetje goed zijn geregeld, toch?

krantenartikel ‘De Noordoostpolder’